Điều khoản sử dụng

 

THÁNHACC.COM - CUNG CẤP VIA, CLONE UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP

  • Bảo hành sai pass, 2fa trong 24h sau khi mua, không hoàn lại acc đã mua
  • Acc đã checklive trước khi bán, không bảo hành sự cố (mất acc, checkpoint) trong quá trình sử dụng. Mọi người lưu ý và chấp nhận rủi ro trước khi quyết định mua nhé!

LƯU Ý

  • Đăng nhập qua link m.facebook.com để tránh checkpoint thiết bị, tài khoản có 2FA lấy mã TẠI ĐÂY, video hướng dẫn đăng nhập click vào đây
  • Chủ động thay đổi mật khẩu + mail sau 24h (fb.com/hacked dòng 2)
  • Đơn hàng sẽ tự xóa sau 30 ngày, vui lòng lưu về máy cá nhân
  • Tài khoản quảng cáo chỉ bảo hành die trước ngày mua, cùng ngày mua không bảo hành

LIÊN HỆ

  •